Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | "Chìa khóa vàng" khắc phục bệnh vàng lá thối rễ cho tiêu

Trồng trọt | Trồng hồ tiêu được 2 tháng, có biểu hiện vàng lá + rụt ngọn + rễ kém phát triển, bị 10% vườn, bị 10 ngày nay, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Nguyên nhân cây tiêu bị vàng lá, thối rễ

- Cần kiểm tra lại bộ rễ.

+ Có thể rễ bị hỏng gây hiện tượng vàng lá rụt ngọn

+ Nếu rễ vẫn phát triển thì cây bị bệnh do vi rút

Khắc phục cây tiêu bị tuyến trùng và nấm gây hại

- Dùng thuốc trừ tuyến trùng DIAZINON hoặc thuốc trừ nấm FOSETYL ALUMINIUM hoặc IPRODIONE, tưới 10 ngày/ lần

Khắc phục hiện tượng rễ cây tiêu kém phát triển

- Cải tạo đất, tăng cường bón PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi