Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Chuyên gia "mách" cách diệt nấm bệnh gây hại bưởi da xanh

Trồng trọt | Cây bưởi da xanh từ 2-3 năm tuổi, có nấm tụ thành cục tròn màu đỏ ở mặt dưới lá, bệnh lây lan nhanh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi