Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Chuyên gia "tiết lộ" chiêu thức độc đáo trị bệnh đốm lá hoa mai

Trồng trọt | Cây hoa mai bị xuất hiện nấm hồng trên thân, trên lá xuất hiện đốm trắng, ngoài ra không có hiện tượng nào khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục bệnh đốm lá cho cây hoa mai

- Dùng thuốc có hoạt chất SUNFUR hoặc HEXACONAZOLE hoặc FOSETY ALUMINIUM để phun

- Không để độ ẩm trong vườn trên 70%

- Độ chua dưới 5,5 cần phải rắc VÔI

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi