Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Chuyện lạ khi mít Thái bị tưới phân đậu tương quá liều

Trồng trọt | 150 cây mít Thái khi được 3 tháng tuổi thì tưới phân đậu tương quá liều, sau 4 ngày có hiện tượng rụng lá, đã bị 1 tháng nay, đang ra chồi non. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi