Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Diệt côn trùng chích hút hại tiêu thế nào hiệu quả?

Trồng trọt | Tiêu đang ra hoa bị bọ xít muỗi và côn trùng chích hút cắn hoa thì phải làm thế nào để khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi