Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | "Diệt" gọn nhẹ nhện rám quả gây hại cây bưởi

Trồng trọt | Trồng bưởi da xanh 5 năm tuổi, đang cho trái, có hiện tượng bị chai quả khi quả to bằng nắm tay. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Phòng trừ cây bưởi bị nhện rám quả gây hại:

+ Hàng năm tỉa cành tạo tán cho cây tạo độ thông thoáng hạn chế nhện gây hại

+ Theo dõi lá bị giảm độ xanh, cứng lá thì dùng thuốc phun phòng trừ

+ Khi quả hình thành thì cứ 2-3 ngày dùng vòi nước phun tia mạnh lên tán cây để rửa trôi nhện

+ Khi quả bưởi to bằng quả chanh nên sử dụng 1 trong các thuốc trừ sâu gốc ABAMECTIN hoặc AZACHDIRECTIN hoặc EMAMECTIN BECOZAT. Kết hợp với thuốc trừ nấm FORSETYL ALUMINIUM hoặc mancozeb phun đều trên tán cây 1 lần, khi thuốc trên tán vừa khô thì dùng túi bao quả để bảo vệ quả cho đến khi thu hoạch

+ Dùng thuốc PETROLEUM STRAY OIL, ABAMECTIN, PROTAGITE, PYRIDABEN, SULPU.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi