Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Diệt trừ nhóm nhện đỏ gây hại cà phê

Trồng trọt | Vườn cà phê bị vàng lá từ dưới gốc lên, có chấm gần sát gân trên lá. Hỏi nguyên nhân và cách chữa?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi