Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Điều ít biết về bệnh khô cành, khô quả trên cây quất

Trồng trọt | Cây quất bị ra mủ rồi héo cành. Muốn hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi