Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Độc-lạ: Thả ếch vào ruộng mía phòng trừ sâu hại

Trồng trọt | Thay vì dùng thuốc trừ sâu hóa học, hiện nay, một số nông trường ở Tây Ninh, đang đưa loài thiên địch mới vào ruộng mía để phòng trừ sâu hại mía, đó là ếch, nhái hay ểnh ương. Nhiều người đã bất ngờ với giải pháp sinh học này.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi