Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Giải pháp "đối phó" với cây cam bị xoăn lá và xoăn lộc non

Trồng trọt | Trồng cam Vinh và cam đường đường canh, 1 năm. Hiện tượng ra lá thì bị xoăn lá và lộc non, không phát triển, rụng lá, ngoài ra bình thường, bị 20 ngày, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây cam bị xoăn lá và xoăn lộc non:

* Nguyên nhân:

- Do sâu vẽ bùa gây hại nếu trên lá có đường ngoằn ngoèo màu trắng

- Nếu lá ra được nhưng bị cong, co lá thì do côn trùng chích hút gây hại.

* Khắc phục:

- Nếu cây bị sâu vẽ bùa: cần phòng trừ từ sớm, từ lúc lộc mới nhú được 3 hoặc 5 hoặc 7cm, phun thuốc: ABAMECTIN hoặc EMAMECTIN BENZOATE hoặc DEAFENTHIURON

- Tốt nhất không để lộc ra lai rai.

- Nếu cây bị côn trùng chích hút gây hại: DINOTEFURAN hoặc DINOTEFURAN hoặc  NITENPYRAM hoặc THIAMETHOXAM

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi