Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Hướng dẫn cách chăm sóc để cau lùn sai quả từ gốc đến ngọn

Trồng trọt | Cây cau lùn trồng nhiều năm, cứ ra hoa thì héo úa và không đậu quả phải khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi