Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Hướng dẫn cách điều tiết để cà phê ra hoa đồng loạt

Trồng trọt | Mưa nhiều khiến cây cà phê ra trái to, trái nhỏ và chín không đồng đều. Hỏi cách làm cho cây cà phê ra trái chín đều?

Trồng trọt | Hướng dẫn cách điều tiết để cà phê ra hoa đồng loạt

  • Nguyên nhân:
  • Do cây ra hoa nhiều đợt, không ra tập trung, dẫn tới quả không đều
  • Khắc phục
  • Điều tiết cây ra hoa đồng loạt: Trước khi cây ra hoa 1 tháng, cần để cây khô hạn, ngừng không tưới nước 3-4 tuần, khi thấy cây bắt đầu chớm héo và nhú nụ hoa, lúc đó bắt đầu tưới nước, cây sẽ ra hoa rộ và tập trung
  • Hoặc khi cây nhú nụ hoa, phun thuốc DIỆP LỤC TỐ
  • Bón phân đúng kỹ thuật: Năm trước năng suất cao thì năm sau cần bón tăng lượng phân, kể cả PHÂN CHUỒNG và phân NPK.
  • Bổ sung PHÂN HỮU CƠ VI SINH để đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi