Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục bệnh thối rễ, nứt thân, xỉ mủ trên cây gấc

Trồng trọt | Có cây gấc 3 năm tuổi, cách đây 1 tháng khi đang ra quả thì có biểu hiện thối thân, lá vàng, thân cây bị nứt. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi