Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục bệnh xì mủ do nấm trên cây cao su

Trồng trọt | 3ha cao su được 12 năm tuổi, có hiện tượng: Toàn thân cây nổi cục như mụn cóc, bị xì mủ, chết dần từ ngọn chết xuống. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi