Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục cây cam sành bị vàng lá và xoăn đọt non

Trồng trọt | Trồng 800 cây cam sành đã được 2 năm, hiện nay cây có hiện tượng ra đọt non thì bị xoăn đọt và xoăn lá, thâm đọt úa lá và vàng lá. Trên lá có đốm màu đen, ngoài ra thì bình thường, đã bị bệnh nửa tháng nay, đã dùng nhiều thuốc nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi