Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục cây cao su bị loét miệng cạo

Trồng trọt | Có 1.200 cây cao su 8 năm tuổi, có hiện tượng loét miệng cạo, nghi là do bôi thuốc kích thích ra mủ vì cây không bôi thuốc thì không bị. Hỏi cách khắc phục như thế nào?

Trồng trọt | Khắc phục cây cao su bị loét miệng cạo do nấm gây ra:

- Về mùa mưa dùng đai nhựa để ngăn nước mưa chảy vào miệng cạo

- Không cạo mủ vào ngày mưa, chỉ cạo vào ngày tạnh ráo

- Không nên lạm dụng chất kích thích ra mủ

- Khi phát hiện bệnh, cần ngừng ngay việc cạo mủ

- Dùng thuốc FOSETYL ALUMINIUM hoặc MANCOZEB + METALAXYL hoặc CYMOXANIL + FOSETYL ALUMINIUM hoặc CYMOXANIL + MANCOZEB pha theo nồng độ khuyến cáo, bôi lên miệng cạo và phun lên thân cây cách miệng cạo khoảng 50cm, 2 - 3 lần.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi