Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục cây hồng xiêm sắp thu hoạch nhưng quả bị nứt

Trồng trọt | Trồng 1000 cây hồng xiêm xoài, quả ra rất sai đang chuẩn bị thu hoạch, nhưng quả lại có hiện tượng bị nứt, thối, rụng nhiều, cây yếu hay bị đổ. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi