Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục hiện tượng héo chết xanh của cây rau muống

Trồng trọt | Ruộng rau muống chết xanh hàng loạt. Hiện tượng này thường xảy ra vào mùa mưa. Tôi đã một số thuốc như Ridomil kết hợp với Kasugamycin và Thyamitosal nhưng không thấy hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục hiện tượng héo chết xanh của cây rau muống

       -   Phun thuốc không hiệu quả do phun muộn

  • Bệnh do vi khuẩn gây ra.
  • Mảng ruộng nào bệnh cần khoét bỏ đem tiêu hủy và phun thuốc cho mang cây đó và phun toàn ruộng
  • Dùng thuốc KASUGAMYCIN hoặc thuốc khác ngay sau khi chớm bệnh và đồng thời phun toàn ruộng

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi