Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục mía bị bọ trĩ gây hại

Trồng trọt | 2ha mía trồng được 2 tháng, 1 tháng mía có hiện tượng chậm lớn, lá mía dính vào nhau, lá mía có màu đỏ, đỏ 2 bên viền lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục mía bị bọ trĩ gây hại

- Bọ trĩ hút lá làm lá không nở được ra

- Phun thuốc BASSA hoặc SUPRACID hoặc SUMITHION phun 2 lần cách nhau 5 – 7 ngày, luân phiên thuốc.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi