Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Khắc phục xoài bị rụng quả

Trồng trọt | Hỏi cách khắc phục xoài bị rụng quả?

Trồng trọt | Khắc phục xoài bị rụng quả

- Nguyên nhân xoài rụng quả

+ Do thời tiết bất thuận

+ Do đất chua quá hoặc ẩm quá. Cần tưới thêm nước hoặc bón thêm VÔI

+ Do thiếu vi lượng. Cần bón phân chuồng hoai mục. 

+ Do bị bệnh thán thư: Cây có biểu hiện bị lấm chấm đen nhiều ở cuống quả. Cần dùng thuốc có hoạt chất HEXACONALZOLE hoặc AZOXYSTROBIN + DIFENOCONAZOLE

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi