Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | "Khát" nước, cây nghệ vàng "toàn thân"

Trồng trọt | 1 ha nghệ trồng có gần 2 năm, 1 tháng nay có hiện tượng mép lá vàng nhạt, lá gốc vàng, có cây vàng cả cây, chưa dùng thuốc gì, đã bị cả vườn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

Cần cung cấp nước cho cây vào chiều tối hoặc sáng sớm, tưới vừa đủ ẩm 60-70%

-Nếu cháy lá gia tăng thì sử dụng thuốc: CYMOXANIL + MANCOZEB hoặc METALAXYL + MANCOZEB hoặc COPPER HYDROXIDE hoặc COPPER OXYCHLORID để phun trừ.

-Chú ý: Chỉ phun thuốc cho vườn nghệ khi trời mát.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi