Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | "Khỏe re" nhờ đa canh cây trồng trên 1 đơn vị diện tích

Trồng trọt | Bằng việc trồng đa canh cây trồng trên cùng một đơn vị diện tích, bà con nông dân huyện Chư Pưh - Gia Lai có nguồn thu nhập ổn định.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi