Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Kinh nghiệm chăm sóc cây đu đủ sau khi trồng

Trồng trọt | Tôi mới trồng cây đu đủ được 1 tuần. Tôi bón phân NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE hoặc phân DAP có được hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi