Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Kinh nghiệm đáng lưu ý khi trồng hoa trong nhà lưới

Trồng trọt | 10.000m2 màng thông minh, hệ thống quạt gió, hút hơi nóng điều hòa và camera giám sát. Tất cả những thiết bị này, đã giúp cho người trồng hoa trong nhà lưới ở Đan Phượng, Hà Nội dễ dàng kiểm tra, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng cho vườn hoa.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi