Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Kỳ lạ thay: Cà tím không tím lại còn ăn sượng?

Trồng trọt | Trồng 2.000 gốc cà tím, được 8 tháng tuổi, có hiện tượng là quả bị sượng, cứng và màu không được tím bóng như trước, mà tím đen sần sùi. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi