Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Làm được điều này thì đừng quá lo khi nhãn rụng quả nhiều

Trồng trọt | Cây nhãn 15 năm tuổi. 2 ngày nay, có hiện tượng rụng quả nhiều, quả khô, héo. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục cây nhãn bị rụng quả:

* Nguyên nhân:

- Bón phân không đầy đủ

* Khắc phục:

- Bón phân cân đối, đầy đủ, phân đa lượng, trung và vi lượng, tăng cường PHÂN CHUỒNG, PHÂN HỮU CƠ, PHÂN VI SINH

* Nguyên nhân:

- Cây bị bệnh do nấm

* Khắc phục:

- Cần trừ bệnh khi cây đã thu hết quả của năm trước

- Ngay trước thời gian cây ra hoa, phun thuốc trừ sâu bệnh

- Khi cây đang có quả non, nếu thấy có biểu hiện bệnh cần phun thuốc ngay

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi