Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Làm sao khi bệnh vàng lá thối rễ "len lỏi" vào cây cam sành giống?

Trồng trọt | Trồng cam sành giống được 6 tháng tuổi, 1 tuần nay thấy cây có hiện tượng bị vàng lá thối rễ, ngoài ra bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi