Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Liệu có cách giúp cây quýt ra hoa, đậu quả nhiều?

Trồng trọt | Quýt đỏ trồng được 4 năm, có hiện tượng ra nhiều hoa nhưng không đậu quả. Năm trước vẫn có quả bình thường, đã bón phân đầy đủ. Hỏi cách khắc phục? Nếu cây không ra quả nữa thì có thể ghép cây cam vào cây quýt có được không?

Trồng trọt | Khắc phục cây quýt ra hoa nhưng không đậu quả:

* Nguyên nhân: Do dinh dưỡng

* Khắc phục:

- Cần bón phân giàu Bo, Magie, Kali và Canxi

- Khi cây ra hoa được 50%, dùng chế phẩm FLOWER 95 phun cho cây 1 tuần 1 lần đến khi hết hoa

- Nếu cây không ra hoa đậu quả nữa thì dùng mắt quýt ghép vào gốc cam, chứ không dùng mắt cam ghép vào gốc quýt

- Cây cùng họ có thể ghép với nhau được.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi