Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Loại thuốc diệt sạch nhện đỏ hại cây chanh

Trồng trọt | 200 gốc chanh trồng được 5 tháng, khi cây ra quả thì vỏ quả bị sần sùi, đọt non xoăn lại, đã bị 10 cây. Đã dùng thuốc phun nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

- Nên phun thuốc COMITE hoặc PROPARGITE phun 2 lần cách nhau 5-6 ngày.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi