Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Lộc cây cam từ màu xanh lơ chuyển sang màu vàng là bệnh gì?

Trồng trọt | Cam 2 năm tuổi, lộc cây cam từ màu xanh lơ chuyển sang màu vàng là bệnh gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi