Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Lưu ý khi trồng cây vụ Đông

Trồng trọt | Tại miền Bắc, các địa phương chuẩn bị làm cây vụ Đông, vậy năm nay nên chú ý điều gì và nên trồng giống cây nào để có hiệu quả cao nhất?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi