Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Lý giải nguyên nhân thối rễ ở cây xanh cảnh

Trồng trọt | Cây xanh cảnh thân bị sùi to bằng quả chanh, sau đó bị đen và nứt ra. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi