Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Mẹo để ủ phân chuồng hoai mục nhanh chóng

Trồng trọt | Vườn mít được 6 năm tuổi, bón phân lân. Cách ủ phân chuồng nhanh hoai mục trong thời gian ngắn nhất để bón phân cho cây?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi