Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nấm Trichoderma rải trực tiếp lên gốc cây cà phê có được không?

Trồng trọt | Hỏi nấm Trichoderma rải trực tiếp lên gốc cây cà phê con có được không?

Trồng trọt | Nấm Trichoderma rải trực tiếp lên gốc cây

+ Có thể dùng nấm TRICHODERMA rải trực tiếp lên gốc cây cà phê con, tuy nhiên thời gian tồn tại của nấm đối kháng kém, sau 2 -3 tháng nấm đối kháng trong đất sẽ giảm đáng kể.

+ Nên ủ nấm đối kháng với PHÂN CHUỒNG hoặc phân hữu cơ hoai mục hoai mục thì thời gian phòng chống nấm bệnh cho cây sẽ được lâu dài 5-6 tháng và có hiệu quả hơn

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi