Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nghịch lý cây nhãn: Chính vụ ra quả ít, trái vụ ra quả nhiều

Trồng trọt | Cây nhãn trên 10 năm tuổi có sử dụng thuốc để cây ra hoa trái vụ. Thấy rằng, mùa khô thì được nhiều quả, mùa mưa thì số lượng ra hoa ít hơn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi