Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nguyên nhân cây bơ bị thối rễ và cách chữa

Trồng trọt | 1 vườn bơ Booth trồng được 4 năm. Có biểu hiện khô lá, rụng lá, chết cành rồi chết cả cây. Bị 2 tháng nay. Đã dùng Ridomil + thuốc gốc đồng nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt |  Với câu hỏi trên, chuyên gia đã tư vấn như sau:

-Cần tiêu hủy những cây đã chết.

-Gốc cây tiêu hủy cần bón VÔI BỘT để tránh lây lan

-Các cây khác, tưới vào gốc rễ: CUPROUS OXIDE + DIMETHOMORPH hoặc METALAXYL + MANCOZEB hoặc IPRODIONE

-Trong mùa mưa, nên tưới định kỳ 10-15 ngày/lần

*Để phòng bệnh:

-Không để đất ẩm quá 70%

-Độ chua không dưới 5,5

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi