Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nguyên nhân cây cam sành thối rễ mặc dù lá vẫn xanh

Trồng trọt | Một vườn cam sành 300 cây, đã được 7 năm tuổi, đang ra quả. Hỏi dùng thuốc gốc đồng để phun trong thời điểm hiện tại được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi