Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Nguyên nhân khiến bí hồ lô rụng cả hoa đực lẫn hoa cái

Trồng trọt | Có trồng một vườn bí hồ lô và bí ngồi, hiện nay, trên giàn bí hồ lô đang trong giai đoạn ra hoa nhưng lại có hiện tượng rụng hết cả hoa đực lẫn hoa cái. Một số quả non bị sâu tấn công làm chảy nhựa rụng trái. Hỏi nguyên nhân cây bí bị sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi