Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Những bệnh nguy hiểm gây hại hồ tiêu trong mùa mưa

Trồng trọt | Những bệnh nguy hiểm gây hại hồ tiêu trong mùa mưa. Khi mùa mưa đến, cây tiêu hay bị bệnh thối rễ, chết nhanh chết chậm. Vậy thì có cách nào để khắc phục và bảo vệ cho cây tiêu?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi