Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Những lưu ý khi chăm sóc ớt trong mùa mưa

Trồng trọt | Những lưu ý khi chăm sóc ớt trong mùa mưa. Trồng ớt trong mùa mưa thấy hiện tượng ớt bị xoăn lá, héo lá. Trong mùa mưa cần chăm sóc cho cây ớt như thế nào? Cách phòng bệnh nấm, sâu bệnh do mùa mưa gây ra trên cây ớt như thế nào là đúng kỹ thuật?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi