Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Phát hiện nhiều sâu bệnh "tấn công" cây sầu riêng phải làm sao?

Trồng trọt | Cây sầu riêng có hiện tượng ra lá non khô và bị sâu đục thân, lá bị đốm trắng. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi