Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Phòng trừ bệnh sương mai cho cây cà chua

Trồng trọt | 2 sào cà chua, đang ra hoa. Hiện tượng đốm đen ở lá, sau đó lan ra đốm cả cành và thân, rũ lá xuống, bệnh lây lan nhanh, ngoài ra bình thường, bị 1 tuần, đã dùng thuốc có HC copper oxychloride, kasugamycin nhưng không hiệu quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Phòng trừ bệnh sương mai cho cây cà chua

  • Bệnh sương mai do nấm gây hại
  • Bệnh xuất hiện chủ yếu mùa xuân và mùa đông nhiều và cũng có mùa hè.
  • Xuất hiện những thời điểm chênh lệch nhiệt độ nóng lạnh cao

      * Khắc phục: Cây đã bị nặng phun thuốc khó khỏi.

  • Sử dụng thuốc phun vào những cây chớm bị bệnh và những cây chưa bị bệnh: LAXYL + MANCOZEP hoặc DIFENOCONAZONE + PROPINOCONAZOLE
  • Khi có biểu hiện bệnh cần phun phòng ngay.
  • Cần theo dõi thời tiết để phun phòng

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi