Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Phương pháp mới "xử lý" hiện tượng nhãn rụng quả

Trồng trọt | Cây nhãn 6 năm tuổi hiện đang có quả non. Gần 1 tuần nay, có hiện tượng lá nhãn không tươi, héo rũ lá. Quả không phát triển, thối đen quả và rụng quả. Đã phun thuốc sâu trị bọ xít được 2 tuần. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Khắc phục hiện tượng nhãn rụng quả:

- Nếu cây vừa đậu quả 1 tháng là do rụng sinh lý. Đợt rụng này khoảng 65-70%. Nếu cây rụng quá tỷ lệ này là không bình thường. Có thể cây bị nấm, phải trị bằng FOSETY ALUMINIUM

- Cần kiểm tra bộ rễ, có thể do bộ dễ bị ẩm: Dùng thuốc METALAXY + MANCOZEB hoặc CUPROUS OXIDE + DIMETHOMORPH tưới vào vùng rễ

- Cần bón 60 kg PHÂN CHUỒNG HOAI MỤC + 1 -2 kg SUPER LÂN và 1 – 2 kg VÔI BỘT bón vào thời kỳ sau thu hoạch.

- Phun PHÂN BÓN LÁ chứa nhiều sắt.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi