Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Quả nhãn bị khô và rụng: Nguyên nhân và cách khắc phục?

Trồng trọt | Trồng một vườn nhãn, những quả có hiện tượng bị rụng và bị khô rất nhiều, cành cũng bị khô theo. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi