Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Rệp muội hại cây cà phê: Cách diệt và trị triệt để

Trồng trọt | Cà phê đã trồng được 5 năm. Tuy nhiên, năm nào vườn cà phê cũng có hiện tượng rệp muội gây hại và đã bị 30% vườn. Hỏi nguyên nhân tại sao và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi