Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | ​Sâu đục thân hai chấm hại lúa: Đối tượng hại nguy hiểm

Trồng trọt | ​Sâu đục thân hai chấm hại lúa như thế nào? Thời điểm phòng trừ khi nào là hợp lý?

Trồng trọt | Phòng trị sâu đục thân hai chấm hại lúa

     - Thời kỳ trước khi trổ bông, lúa còn non, đang đẻ nhánh, làm đòng, sâu đục thân             đục vào và làm héo nõn cây lúa, cây lúa không còn khả năng ra bông và cho thu             hoạch.

  • Khi lúa đã bắt đầu trỗ trở đi, sâu đục vào và cắt đứt phần thân từ vị trí đục, dẫn đến bông bạc, hạt lép, mất năng suất
  • Cần thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm để phòng trừ
  • Khi nào thấy con trưởng thành vũ hóa, là những con bướm trắng nhỏ, trên 2 bên cánh có chấm đen, thì cần chuẩn bị sẵn các phương án phòng trừ.
  • Sau khi chúng bướm vũ hóa, giao phối, đẻ trứng, bình quân thấy 1 ổ trứng/1m2, thấy trứng trên lá 1-2 ngày là cần phun thuốc ngay.
  • Đợi đến khi cây lúa bị sâu đục thân rồi thì phun thuốc không tác dụng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi