Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Sử dụng phân bón từ đậu tương bón cho cây quất

Trồng trọt | Cây quất đang ra hoa thì dùng đậu tương xay để tưới cho cây được hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi