Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Sử dụng phân vi sinh phòng bệnh chết nhanh, chết chậm cây tiêu

Trồng trọt | Có mô hình nào sử dụng phân vi sinh phòng bệnh chết nhanh, chết chậm cây tiêu hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi