Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Sử dụng thuốc trừ cỏ đúng cách để tránh "lợi bất cập hại"

Trồng trọt | Thuốc trừ cỏ 2,4D phun trong bao lâu thì phân hủy hết trong đất? Có cách nào để thuốc trừ cỏ phân hủy nhanh trong đất?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi