Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Trồng trọt | Thu hàng trăm triệu đồng/năm nhờ trồng gấc

Trồng trọt | Cây gấc được trồng thử nghiệm tại huyện Đăk Pơ - Gia Lai và cho hiệu quả kinh tế cao, nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi